Najbolja mlada naučnica u Srbiji radi u Novom Sadu

Naučna saradnica na Katedri za biotehnologiju i farmaceutrsko inženjerstvo novosadskog Tehnološkog fakuteta Dr Aleksandra Cvetanović, dobitnica je ovogodišnje prestižne nagrade Danubius Young Scientist Award za najboljeg mladog naučnika iz Srbije.

– Ova titula pripala je dr Cvetanović na osnovu kvaliteta njenog dosadašnjeg naučnog rada, merenog kroz broj i kvalitet publikacija, angažovanosti na domaćim i inostranim projektima, ostvarenoj saradnji sa naučnim institucijama širom sveta, kao i na osnovu doprinosa koje njeno istraživanje pruža Dunavskom regionu. Dr Aleksandra Cvetanović, kao naučna saradnica angažovana je na studijskom programu farmaceutsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Novi Sad i bavi se istraživanjem u oblastima farmakološki aktivnih komponenta prirodnog porekla, ekstrakcije, savremenih ekstrakcionih sistema, kao i biološke aktivnosti prirodnih proizvoda – navodi se u saopštenju Tehnološkog fakulteta.

Svečana ceremonija uručenja nagrade je održana u Bukureštu 7. novembra u prisustvu velikog broja rektora evropskih Univerziteta, predstavnika Federalnog Ministarstva za nauku istraživanja i ekonomiju Austrije, kao i koordinatora za obrazovanje u okviru Dunavske strategije iz Brisela. Zajedno sa dr Aleksandrom Cvetanović svečanosti je prisustvovala i dekanica Tehnološkog fakulteta prof. dr Biljana Pajin, iskazavši pri tome bezrezervnu podršku koju Tehnološki fakultet pruža mladim i perspektivnim naučnicima naše institucije.

Prema rečima laureatkinje dr Aleksandre Cvetanović, osvojeno priznanje predstavlja dodatni podstrek za buduća dostignuća, ali i snažnu platformu za uspostavljanje čvrstih odnosa sa mladim naučnim snagama iz Dunavske regije i ovog dela Evrope, prenosi PR služba Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Izvor: mojnovisad