“KOBRE” PRIMAJU NOVE LJUDE U SVOJE REDOVE: Ovo su rigorozni uslovi!

Bataljon vojne policije specijalne namene “Kobre” raspisao je konkurs za profesionalne vojnike Vojske Srbije za prijem na selektivnu obuku.

Opšti uslovi za konkurisanje su da je vojnik sposoban za vojnu službu bez ograničenja, da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, piše u magazinu “Odbrana”.

Posebne uslove koje kandidati treba da ispunjavaju je da nisu stariji od 25 godina, da su na službi u Ministarstvu odbrane i VS proveli najmanje jednu godinu, da tokom službe nisu negativno ocenjivani kao i da im je posebna službena ocena najmanje “ističe se”.

Izabrani kandidati imaće psihološku procenu i testiranje, lekarski pregled i provere fizičkih sposobnosti.

Kandidati koji ispune norme i kriterijume nastaviće selektivnu obuku koja traje 28 dana, a oni koji uspešno prođu sve sadržaje selektivne obuke biće podvrgnuti bezbednosnoj proveri.

IZVOR: mondo.rs